30 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ VẬN TẢI II HỌC LÝ THUYẾT

HƯỚNG DẪN ÔN LUYỆN 30 CÂU HỎI NGHIỆP VỤ VẬN TẢI.
Nghiệp vụ vận tải bằng xe ô tô là một trong những môn học quan trọng của chương trình đào tạo lái xe ô tô. Môn học này nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về Pháp luật của nhà nước, đối với kinh tế vận tải và tổ chức vận tải bằng xe ô tô.
Link đăng ký:
————————————-

***********************
Link tải phần mềm 450 câu:
—————-
DANH SÁCH CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT
Cấu tạo & sửa chữa;
Đạo đức NLX:
Nghiệp vụ vận tải:
Ký thuật lái xe:

Nguồn: https://sunview.vn

Xem thêm bài viết khác: https://sunview.vn/giao-duc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *