Bài 1 Chương trình chuẩn hóa phát âm tiếng Anh cho người Việt #ChuanHoaPhatAm #NelsonEnglish

DANH SÁCH CÁC TỪ KHÓA GIÚP TRA CỨU CÁC BÀI HỌC CỦA #NelsonEnglish

#NelsonHuongDan (Hướng dẫn cách học tiếng Anh theo phương pháp Nelson)
#NelsonIPA (Kiến thức nền tảng về IPA và cách phát âm chuẩn Received Pronunciation)
#ChuanHoaPhatAm (Chương trình chuẩn hóa phát âm tiếng Anh cho người Việt (Received Pronunciation for Vietnamese)
#NelsonNguPhap (Dạy ngữ pháp)
#NelsonTuVan (Tư vấn tâm lý, giáo dục hướng nghiệp)
#Coi (Cởi)

Theo dõi trên Facebook
facebook.com/HocTiengAnhTheoPhuongPhapNelson
facebook.com/HocBongTiengAnhNelson
facebook.com/groups/hoiyeuthichtienganh
facebook.com/groups/ChuanHoaPhatAmTiengAnh

4 KỶ LỤC CỦA PHƯƠNG PHÁP NELSON (Nelson English)
1. Giúp người mới bắt đầu học học và sử dụng thành thạo 1000 từ tiếng Anh thông dụng và giao tiếp tốt với người bản ngữ sau khóa học 24h.
2. Có phản xạ nghe nói song song
3. Có thể dịch Anh- Việt, Việt-Anh song song
4. Tỉ lệ học thành công là 100%

#ChuanHoaPhatAm #NelsonIPA #Coi #DichSongSong #TiengAnhSieuToc #TiengAnhChoNguoiBanRon #TiengAnhChoNguoiMoiBatDau #TiengAnhChoNguoiMatGoc #TiengAnhChoQuanLy #TiengAnhGiaoTiep #TiengAnhChoNguoiKhiemThi

Nguồn: https://sunview.vn

Xem thêm bài viết khác: https://sunview.vn/giao-duc/

1 thought on “Bài 1 Chương trình chuẩn hóa phát âm tiếng Anh cho người Việt #ChuanHoaPhatAm #NelsonEnglish

  1. This is called the super awsome video I love this video 💥🔥🔥🔥💚💛❤️🔥🔥plz notice my comment 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *