[Hóa đơn điện tử] Hướng dẫn làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử Bkav

Thông báo phát hành Hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng như thế nào? Doanh nghiệp cần lưu ý những gì để phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử.
+ Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng Hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hoá đơn giấy khi làm hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm 05 ngày trước khi Doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành
+ Từ ngày 12/6/2017: Theo khoản 3 điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định:
“Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai 02 ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.
===Hãy cùng Tina làm TBPH ngay nhé===

Nguồn: https://sunview.vn

Xem thêm bài viết khác: https://sunview.vn/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *