LED 7 ĐOẠN Cách nối mạch LED 7 đoạn bằng Arduino

LED 7 ĐOẠN Cách nối mạch LED 7 đoạn bằng Arduino
Cách lập trình nhiều con LED 7 đoạn (loại đơn)
Điều khiển một con LED 7 đoạn loại đơn, loại kép hay loại tứ với Arduino là điều cực kỳ đơn giản. Bạn có thể tham khảo các bài viết sau nếu chỉ muốn lập trình điều khiển 1 con LED 7 đoạn:
Arduino Uno
2 điện trở 560 Ohm (hoặc 220 Ohm hoặc 1kOhm)
2 LED 7 đoạn đơn (loại chung cực dương)
2 IC HC595 (dành cho việc ShiftOut)
1 tụ điện 1uF (từ 6v3 trở lên)
Breadboard
Dây cắm breadboard
1 vài chai nước (uống nước ngọt nhiều quá có nguy cơ tiểu đường)
LED 7 đoạn có 2 loại:

Chung cực dương: Mỗi đèn LED có 2 chân (1 dương 1 âm). Ở loại LED 7 đoạn này tất cả cực dương sẽ được nối chung cực dương. Để làm các đèn LED trong LED 7 đoạn sáng thì bạn chỉ cần cấp cực âm vào các chân của đèn. Với loại LED 7 đoạn này bạn chỉ cần 1 điện trở là đủ.
Chung cực âm: Tương tự nhưng ngược lại và bạn cần đến 8 điện trở cho các chân dương của LED.

Nguồn: https://sunview.vn

Xem thêm bài viết khác: https://sunview.vn/cong-nghe/

1 thought on “LED 7 ĐOẠN Cách nối mạch LED 7 đoạn bằng Arduino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *