PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN BLOCK B-DIAMOND CĂN HỘ SUNVIEW TOWN

Phương thức thanh toán Block B (Diamond) của dự án căn hộ chung cư Sunview Town do Tập Đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư

 

  1. Phương thức thanh toán 1:

 

Đợt Thời gian Tỷ lệ thanh toán
  Đặt cọc 20 triệu đồng 
1 Ký hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc (bao gồm tiền cọc) 20%
2 Sau 45 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng 10%
3 Sau 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 2 10%
4 Sau 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 3 10%
5 Sau 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 4 10%
6 Sau 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 5 10%
7 Thông báo bàn giao căn hộ 28%
8 Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền 2%
  Tổng cộng 100%

 

  1. Phương thức thanh toán 2: Đóng tiền theo tiến độ xây dựng

 

Đợt Thời gian Tỷ lệ thanh toán
  Đặt cọc 20 triệu đồng 
1 Ký hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc (bao gồm tiền cọc) 20%
2 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 1 10%
3 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 6 10%
4 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 10 10%
5 Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 15 10%
6 Ngay khi công trình được cất nóc 10%
7 Thông báo bàn giao căn hộ 28%
8 Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền 2%
  Tổng cộng 100%

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *