Tiếng Anh Lớp 5 Unit 1 What's Your Address

Tiếng Anh Lớp 5 Unit 1 What’s Your Address ( NGHE và KIỂM TRA)
Xin giới thiệu với phụ huynh học sinh, đây là bộ video học Tiếng Anh lớp 5, được bộ GD phát hành!
✍️Video gồm Bài đọc và Từ Vững của bài học!
Mục Tiêu của bộ Video Tiếng anh lớp 5 nghe và kiểm tra :
🌞Nghe tiếng anh bản xứ.
🌞Nghe bài học chính .
🌞Học Từ Vững.
🌞Luyện ghi nhớ .
🌞Luyện thói quen tốt khi học Tiếng Anh.
🌞KIỂM TRA XEM CÁC EM HỌC SINH CÓ BỊ ĐIẾC TIẾNG ANH HAY KHÔNG?
Những việc Phụ huynh cần làm khi học cùng học sinh!
🤝Lên lịch học riêng cho từng học sinh (Riêng luyện nghe lớp 3 4 5 6 thì có thể KIỂM TRA chung ) ( kiểm tra tuần 3 lần cho mỗi bài học, cách đều ; sau khi các em đã xem video phần Bài Nghe và Tập đọc )
🤝Phụ huynh cần kiên trì, và vui vẻ khi học sinh Viết sai!
🤝Mua thêm sách làm bài tập theo lớp bằng phương pháp nghe!
👆Link Bộ kiểm tra Tiếng anh Lớp 5 :
👆Link bộ nghe và tập đọc Tiếng Anh Lớp 5 :
👆Link kênh

Nguồn: https://sunview.vn

Xem thêm bài viết khác: https://sunview.vn/giao-duc/

1 thought on “Tiếng Anh Lớp 5 Unit 1 What's Your Address

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *